Мъдростта на йога. Беседи - Свами Вивекананда

Мъдростта на йога. Беседи
Автор: Свами Вивекананда
Обем: 288 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Шамбала"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-02-26
Нашата цена: 10.92 лв
 

Основните идеи на този сборник с беседи е да разясни практиките на Кар-ма, Бхакти, Джняна и Раджа Йога.

Историята на съвременната йога започва със Свами Вивекананда и негово-то участие на Световния парламент на религиите през 1893 г. в Чикаго. На този форум Вивекананда прави огромно впечатление на американската аудитория и провокира силен интерес към индийската духовност от страна на Запада. Успе-хът на Свами Вивекананда утъпква пътя за други пропагандатори на древните учения, като техният поток не секва и в наши дни.

 За да практикуваме Карма Йога не е нужно да вярваме в Бог. Свами Ви-векананда говори за различните начини на работа, как нашата карма въздейства върху нас и какво можем да направим във връзка с това въздействие. И още по-важно – как да работим, за да постигнем по-значими резултати.
 Бхакти Йога е йога на любовта. Нейната цел е постигане на духовна свобода. Бхакти е най-лесният и най-естествен начин за постигане на тази крайна цел. В тази част от книгата, посветена на Бхакти йога, Свами Вивека-нанда разяснява практиката на йога на любовта. За да постигне духовно осъзна-ване, практикуващият трябва да извърви определен път – да вникне във фило-софията на Ишвара, да намери подходящ учител, да открие за себе си могъщата сила на мантрата ОМ, да достигне до висшата любов и да осъзнае, че висшата любов и висшето знание са едно и също нещо – форма на абсолютна свобода.
 Основната идея на Раджа Йога е чрез развиване на силата на съсредото-чаване да се пробуди Кундалини. За Раджа Йога самият Вивекананда казва: “Доколкото тази наука е вярна, тя трябва да бъде излагана публично, на улиците посред бял ден. Всеки опит да се прави от такива неща тайна, е много опасен.”