Кризата изисква системна промяна - Румен Георгиев

Кризата изисква системна промяна
Автор: Румен Георгиев
Обем: 108 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Софттрейд"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-12
Нашата цена: 7.28 лв
 

Разработките в книгата са посветени на излизането от кризата чрез системна промяна в организацията на управленските решения на всички равнища в българската икономика. В условията на световното рисково общество проблемът за икономическата сигурност на страната се пречупва от автора чрез обосноваване на промени в конкретни публични политики (policy), свързани с: -Кръгооборота на рискове в глобалното общество и факторите на кризата; -Регулирането на външните финансови дебаланси в българската икономика; -Взаимодействието "фискална-парична-лихвена политика"; -Взаимодействието и противоречията "банки-клиенти"; -Вътрешната междуфирмена задлъжнялост; -Последователното внедряване на принципите на проектния мениджмънт в публичната администрация и бизнеса не само при ползване на средства от Европейските фондове; -Утвърждаването на производителността на икономическите системи по паричен поток за единица време във водещ критерий за всички управленски решения, свързани с кризата. Показано е, че преодоляването на кризата и по-нататъшното ни развитие не изискват обезателно повече държава, а поемане на конкретни отговорности от нейните органи при решаване на системообразуващите проблеми на пазара и обществото.