Социална психология: Нов поглед към личността и социалния свят - Кнуд Ларсен, Крум Крумов

Социална психология: Нов поглед към личността и социалния свят
Автор: Кнуд Ларсен, Крум Крумов
Обем: 672 стр.
Формат в мм.: 130х210
Издател: ИК "Софи-Р"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-05-20
Нашата цена: 22.75 лв
 

Кнуд Ларсен е професор Емеритус на Орегонския университет - САЩ. Той е световноизвестен учен, чел е лекции в редица университети на Америка, Европа, Азия и Австралия. Работил е в американски, европейски и австралийски изследователски центрове, в резултат на което е публикувал десетки научни трудове в реномирани международни издания. Неговите изследвания са класически в психологията и се отнасят цо конформизма, агресията, дискриминационното поведение, мотивацията, конфликтите, атитюдите, авторитаризма и пр. През последните четири десетилетия името на Кнуд Ларсен може да бъде срещнато на страниците на сериозни научни вписания като Journal of Social Psychology, Journal of Personality and Social Psychology, Jurnal of Personality, Sosial Psychology, Journal of Cross-Cultural Psychology, Socil Behavior and Personality, Journal of Personality Assessment и др.

Крум Крумов е професор по организационна психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Чел е лекции като гостпрофесор в редица университети на Западна Европа и САЩ. Той е ръководител и изпълнител на над двадесет международни и национални изследователски проекта в обпастта на мотивацията, лидерството, управлението на конфликгите, миграционното поведение, авторитаризма, корупционното поведение и т. н. Резултатите от неговите научни изследвания са публикувани на български, английски, руски и немски език в десетки реномирани издания като Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of Social Behavior and Personality, Psychological Reports, European Psichlogist, Perceptual and Motor Skills, Zeishcrift fur Sozialmanagement и др.