Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право. Юбилеен сборник в чест на академик проф. дюн Чудомир Големинов -

Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право. Юбилеен сборник в чест на академик проф. дюн Чудомир Големинов
Автор:
Обем: 276 стр.
Формат в мм.: 155х225
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-05-27
Нашата цена: 13.65 лв
 

Книгата не е в наличност
Настоящият сборник се издава по инициатива на Института за правни науки при БАН по случай 80-годишнината на уважавания академик дюн Чудомир Големинов. Статиите и студиите, поместени в него, разглеждат актуални въпроси на теорията на гражданското, търговското и семейното право. Техните автори са изтъкнати български учени - хабилитирани преподаватели, които са доказали своя новаторски подход към правните проблеми и стремежа си към усъвършенстване на правната уредба и юридическата практика чрез научнообосновани препоръки и предложения de lege ferenda. Убедени сме, че публикациите в сборника ще представляват интерес за широка юридическа аудитория - научната общност, практикуващите юристи, както и за студентите по право.