Иконостас на първите - Георги Хинчев

Иконостас на първите
Автор: Георги Хинчев
Обем: 462 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Орбел"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-08-09
Нашата цена: 12.74 лв
 

Подобно на знаменитото произведение „Българският Великден или страстите български", в което Тончо Жечев показва драматизма на борбата за независима българска църква в нейния епицентър - столицата на Османската империя Цариград, в своята книга „Иконостас на първите" Георги Хинчев проследява легендарния път на част от най-великите българи, тръгнали да възраждат пробудилото се за нов живот Отечество от най-изявения „наш" образователен център извън българските земи - някогашната южноруска столица Одеса. В нея се разкриват широк кръг от епохални явления и събития през целия деветнайсети век и на този фон - съдбите и народополезната дейност на двайсет и четири исторически личности, застанали в първата редица на борбата за формиране на българската нация, а след това - и за нейната духовна културна и политическа независимост.

Книгата на Георги Хинчев „Иконостас на първите" е един вълнуващ документален разказ, в който едновременно с възпяването на епичната борба на водачите на нацията срещу османските нашественици, със завидна сила е показано, че след като устояват на тоталния натиск на руското самодържавие да служат безропотно на неговите имперски и панславистки стремежи да превърнат отечеството ни в руска губерния, в една или друга степен посвещават живота си на отстояването на независимостта на България и след нейното освобождение...
ГЕОРГИ ХИНЧЕВ

Авторът на книгата е роден на 27 април 1936 година в Плевен, но израства и получава образование в Луковит. След това завършва Университета за национално и световно стопанство в София и близо 30 години работи във всекидневния вестник „Земеделско знаме", където последователно извървява цялата йерархична стьлбица от окръжен кореспондент до главен редактор.

След демократичните промени в България през 1989 година, той е избран за народен представител в Седмото велико народно събрание, където участва в работата на постоянните парламентарни комисии по културата и духовните ценности, и по радиото и телевизията.

Освен на Съюза на българските журналисти, той е член и на Сьюза на независимите български писатели. След издаването на „Димитър Кемалов", „Живот Край Златна Панега", „Към Брюксел или към Бузлуджа ?", „Един век по-кьсно" и „Луковитски автограф", и участието му в десетки литературни сборници. Книгата „Иконостас на първите" е неговата шеста художествено-документална творба.