Джендър неравенства в платения и неплатения труд в България - Капка Стоянова, Алла Кирова

Джендър неравенства в платения и неплатения труд в България
Автор: Капка Стоянова, Алла Кирова
Обем: 196 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-09-27
Нашата цена: 4.80 лв
 

Монографията е посветена на актуалните, особено от гледна точка на съответните изисквания на ЕС, въпроси, свързани с измененията в участието на жените и мъжете в платения и неплатения труд, качеството на правната рамка като гаранция за постигане на равно заплащане за равностоен труд, създаването на необходимия инструментариум и използването му за измерване на разликите в заплащането по пол, декомпозирането на факторите, детерминиращи джендър различията в заплащането, разпределението на участието на жените и мъжете в неплатените дейности в семейството, възможностите за редуциране на установените неравенства чрез изграждането на трудова и социална инфраструктура за съвместяване на платения и неплатения труд. Направен е опит за комплексно изследване на тези проблеми, систематизирани са изводи и са предложени съответни мерки, политики и решения за ограничаване на неравнопоставеността на жените и мъжете.