Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива - Колектив

Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива
Автор: Колектив
Обем: 252 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-10-22
Нашата цена: 12.90 лв
 

През ноември 2009 г. се навършиха 20 години от падането на комунизма в България и страните от Централна и Източна Европа, но равносметката от извършените промени продължава да бъде несигурна. Причините за това имат различен характер, но последствията от тях се сливат в един общ ефект: замъгляване на картината на комунистическото минало и генерирането на носталгия, която обхваща значителни части от населението.

По повод годишнината в границите на Форум «Софийски диалози» бе проведена международна конференция на тема «Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива. Новите реалности променят ли старите понятия?». Надяваме се публикуваните в този том актове на конференцията да ни помогнат да се приближим до отговорите на част от притискащите ни въпроси.

- Какъв е характерът на самото понятие тоталитаризъм. Дали е трайно, веднъж за винаги установено понятие или е исторически детерминирано, свързано със специфична епоха?
- Исторически погледнато отношението към понятието тоталитаризъм непрекъснато се е променяло. От какво зависи отношението към него?
- Какво показва сравнителното изследване на тоталитаризмите и как може да определим политическата природа на късния комунизъм?
- Може ли да говорим за различни видове антитоталитаризъм: ляв и десен, последния отъждествяван с антикомунизъм.
- Какви са общите места и разликите в процеса на декомунизацията на страните от бившия съветски блок?
- И на края, в какъв смисъл можем да говорим за съвременни форми на тоталитаризъм? Какви фактори ги генерират?