English for shipping and Maritime Law - Galina Velikova

English for shipping and Maritime Law
Автор: Galina Velikova
Обем: 158 стр.
Формат в мм.: 165х240
Издател: ИК "Стено"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-10-25
Нашата цена: 10.92 лв
 

Пособието отразява тематично изискванията на ИМО, заложени в конвенцията STCW 1995 за обучение на морски лица. Тематичният обхват включва товарни документи, обезпечаващи транспорта на стоки по море -чартъри, коносаменти, товарителници и др., регулиране на търговското корабоплаване в съответствие с основните инструменти на ИМО - SOLAS,MARPOL, STCW, ISM и ISPS кодовете, Разглеждат се и въпроси, свързани с морското застраховане, Р & I клубове, обща и частна авария, спасяване на море, както и уреждане на загуби и разходи в такива случаи.

Някои от разглежданите теми са обект на изучаване и в бакалавърската степен на обучение, но съдържанието им е обогатено и актуализирано. Всяка учебна единица е организирана около един или повече текстове, а упражненията са насочени към развиване на основните езикови умения, по-специално четене, писане и говорене. Предвидени са задачи, свързани с преработване и представяне на информация от Интернет и превод на конвенционални документи.

За съставянето му са използвани учебни пособия, справочници, както и информация от тематично свързани интернет сайтове. За улеснение в края на пособието има ключ към някои упражнения.

Авторката се надява, че това пособие ще подпомогне не само обучението на морски кадри, а и дейността на морските специалисти, всъщност на всички, които имат допир с морето и морската