Българско Средновековие. Лекционен курс. - Петър Ангелов

Българско Средновековие. Лекционен курс.
Автор: Петър Ангелов
Обем: 262 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Полис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-10-29
Нашата цена: 12.74 лв
 

„Средновековната българска дипломация" (2004). Предлаганият лекционен курс обхваща най-значимите страни от живота на средновековното българско общество — политическа история, дипломация, стопанство, институции, идеологическа мисъл, културно и народностно развитие. Особено внимание е обърнато на историческата съдба на българското население в Македония през периода Х—XIV в. Направен е опит да се разкрият основните фактори, които пораждат кризите в развитието на българската държава. За първи път са включени и лекции, които отразяват последните проучвания на автора по проблема за взаимните представи на средновековните българите и техните съседи на Балканския полуостров.

Лекционният курс е предназначен предимно за студенти и кандидат-студенти. Той ще представлява интерес и за по-широка читателска публика, която, надяваме се, ще добие по-цялостна и задълбочена представа за характера и особеностите на Българското средновековие.