Съдебни експертизи. Нормативна уредба, съдебна практика - Встъпителна статия, съставителство и редакция Веселин Вучков

Съдебни експертизи. Нормативна уредба, съдебна практика
Автор: Встъпителна статия, съставителство и редакция Веселин Вучков
Обем: 296 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-11-02
Нашата цена: 12.74 лв
 

Книгата систематизира правната уредба и съдебната практика по въпросите на експертизата — както в гражданския, така и в наказателния процес. Стремежът е информацията в това отношение да бъде в пълен обем. Такива са движещите импулси, които ни подтикнаха при съставянето на настоящия сборник.

Едновременно с това е направен общ преглед на въпросите за експертизата и експертизата в наказателното и в гражданското производство, като е поставен акцент върху процесуалните аспекти. По този начин се улеснява ползването на настоящия сборник от онези, които проявяват интерес към него.