Хигиена на храненето и хранително законодателство - Величка Несторова

Хигиена на храненето и хранително законодателство
Автор: Величка Несторова
Обем: 400 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-11-10
Нашата цена: 11.74 лв
 

Доц. д-р Величка Петрова Несторова е родена през 1939 г. в Пловдив, където през 1957 г. завършва средното си образование. След дипломирането си като хуманен лекар през 1963 г. в продължение на 4 години работи като детски лекар в градовете Симеоновград и Димитровград. През 1967 г. е избрана за асистент във Висшия институт по хранителна и вкусова промишлешност- Пловдив, който през 2001 г. беше преименуван на Университет по хранителни технологии. През 1978 г. придобива медицинска специалност „Хигиена на храненето". Научната степен „доктор" получава през 1988 г., а през 1990 г. е избрана за доцент в научното направление „Хигиена". В периода 1967-1978 г. води практически занятия във ВИХВП по няколко дисциплини, а от 1978 г. е титуляр на дисциплината „Хигиена на храненето". В периода 1999-2004 г. подготвя курсовете и провежда занятията по още 5 учебни дисциплини, изучавани от студентите в УХТ. От 1996 г. е хоноруван доцент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" по Хранене и хигиена на храните. Написала е самостоятелно и в съавторство 11 учебника за студенти от УХТ и учащи се от други учебни заведения. Има над 60 научни статии, доклади и съобщения. Специализирала е в университети на Германия, Русия, Белгия и Франция. Научните направления, в които работи, са: хигиена на заведенията за хранене, управление на микробиологичната безопасност на храните и рационално хранене. След излизането й в пенсия през 2004 г. доц. Несторова ежегодно е хонорувана за изнасянето на лекции в УХТ.