Общ окултен клас. Положителни и отрицателни сили в природата + CD. Година втора - Беинса Дуно

Общ окултен клас. Положителни и отрицателни сили в природата + CD. Година втора
Автор: Беинса Дуно
Обем: 646 стр.
Формат в мм.: 160х210
Издател: ИК "ВББ"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2010-12-13
Нашата цена: 30.94 лв
 

Ще имате предвид следното, че във Всемирното Бяло братство употребяват три метода за работа. Единият метод е методът на любовта, по който Христос сега работи. Вторият метод е методът на мъдростта, а третият метод е методът на истината. Това са три метода, три школи, които Бялото братство употребява едновременно. Следователно ние боравим и с любовта, и с мъдростта, и с истината едновременно. Християните боравят само с любовта, теософите — с мъдростта, а йогите употребяват истината за услуга на волята в нейното физическо проявление. В Бялото братство изучаването на любовта, мъдростта и истината са методи за работа, за да се образуват онези духовни връзки за служене на Бога. Казва Христос: „Търсете царството Божие в Неговото проявление и всичко друго ще се приложи". Тази е идеята. Сега Христос е единственият фактор, на когото вие можете да разчитате. Като говорим за Бялото братство, за Христа, ние знаем, че един е Той, който е дошъл на земята, пострадал и възкръснал. Един от членовете на това Братство е слязъл на земята. Сега ще оставим кой какъв е, въпросът е, че това Бяло братство, или Божественият свят, се е проявил в лицето на Христа, но не така, както църквата го разбира. И ако във вас се зароди същият стремеж, който Христос е имал, ще вършите това, което и той е вършил. Защото ако нямате Неговия стремеж, не можете да извикате Духа на Христа. Той казва така: „Ако думите ми не пребъдат във вас..." Ето едното условие „моите думи" - разумното Слово. Това учение, което е проповядвал Христа, не е само онова, което е в Еванге- лието. Думите „Ако пребъдвам във вас и ако вие пребъдете в мене, аз и Отец ми ще направим обиталище във вас" подразбират един велик закон. „Тогава аз ще ви се изявя на всеки едното" - тази опитност можете да имате.