Общ окултен клас. Трите живота Година първа - Беинса Дуно

Общ окултен клас. Трите живота Година първа
Автор: Беинса Дуно
Обем: 376 стр.
Формат в мм.: 160х210
Издател: ИК "ВББ"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2010-12-13
Нашата цена: 22.75 лв
 

Окултната школа не е школа за утешение на хората, но тя е школа за изучаване на великите неизменяеми закони на битието, на проявлението на Бога, в които нашият живот се развива съразмерно и хармонично. И следователно само при проявлението на такава любов, ние ще бъдем в състояние да влезем съзнателно в контакт със Съществото, което прониква в космоса, т.е. да дойдем съзнателно в съприкосновение с Бога. И само след деветстотин деветдесет и деветата милионна форма ние ще чуем най-тихия глас да говори. И като го чуем, както е в изпитанието на Йова, ще разберем защо живеем на земята. Щом разберете защо живеете на земята, тази земя веднага ще се изправи пред вас и няма да е старата земя. Старата земя ще изчезне, а ще се изправи новата, като едно живо същество. И тогава, където и да ходите по земята, вие ще имате един нов морал. Като стъпвате по това същество, ще вървите толкова деликатно, че ще кажете: „Това същество е толкова благо и велико!" Ще гледате да не му причинявате никакво сътресение, никаква болка. Ще ходите по него тъй, както ходите в къщата на някой ваш приятел. Сега, разбира се, по отношение схващането на нашето съзнание е тази земя.