Български традиционни празници и обичаи - Валентина Шарланова

Български традиционни празници и обичаи
Автор: Валентина Шарланова
Обем: 252 стр.
Формат в мм.: 155х235
Издател: ИК "Ентусиаст/Enthusiast"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-12-17
Нашата цена: 14.24 лв
 

Как са празнували българите?

За това ни разказва в книгата си д-р Валентина Шарланова - етнограф, ерудиран познавач на българската традиционна култура. Авторката ни предлага увлекателен и синтезиран очерк на обичаите, свързани с традиционния празничен календар на българите.

Календарните празници и обичаи от прединдустриалната епоха са сред централните теми на етнографията от нейното възникване като наука в България до днес. Следвайки програмата на проф. Иван Шишманов от 1889 г. и подобно на други европейски школи от края на XIX и началото на XX век, българската етнография се развива като наука за народната култура - старата култура, „живата старина", която се разклаща и изчезва под натиска на новата култура на прага на двете столетия. Разгръща се мащабна работа по събиране и записване на обичаи, умотворения, песни, които се ценят като исторически реликви, като ценно наследство на нацията. Благодарение на неуморната работа на краеведи. етнографи и фолклористи, продължила през целия XX век, днес разполагаме с внушителен корпус от описания на българската традиционна култура. които я представят с извънредно разнообразни регионални и локални варианти.

Д-р Валентина Шарланова представя традиционните календарни празници и обичаите, свързани с тях, които са практикували българите от цялата етническа територия - както обшоразпространените. така и такива, които са бнли познати и записани в отделен регион.

Традиционните обичаи са част от културата на прединдустриалното българско общество. Това е общество на земеделци и скотовъди, които организират трудовата си дейност, семейните празници и общоселските събори според цикличното време на празничния календар. Затова, когато четем как са празнували българите, разбираме не само кои са били техните светци и как са ги почитали, но и как те са мислели за времето и пространството, какви са били възгледите им за света, какви са били ценностите им, страховете им, табутата им, (по)желанията им. Тази книга ни разказва за празника и делника на предците ни, тя ни дава и предава културна памет. Ето защо „Български традиционни празници и обичаи" ще представлява интерес за всички читатели, за които културата и паметта имат значение.
Д-р Ана ЛУЛЕВА