Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводство на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България - Михаил Мирчев

Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводство на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България
Автор: Михаил Мирчев
Обем: 544 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "М8М"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-12-20
Нашата цена: 21.84 лв
 

Това е мащабна книга, на практика „4 в 1”. Четирите раздела тематично са от-носително самостоятелни, обединени от общите проблеми: за демографската криза и съдбата на българската нация; за социалното поляризиране и устойчивостта на обществото в България; за етническия мир и цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия капитал и модернизирането на българската икономика; за нуждата от Ново Българско Възраждане.

Написах тази книга с усещането, че правя нещо важно  не само за себе си, не само за близките си, но и за моя народ и нация, за държавата, която продължавам да възприемам като “своя”.

Писах тази книга, влагайки разностранната си натрупана култура, методологи-ческа и методическа опитност като социолог и политолог, и още като специалист по обществено управление и социални дейности. По логиката на анализа навлязох и в територии на други фундаментални науки, като демографията и демографската ста-тистика.

Ръководех се от идеята, че в случая следва да съм коректен не към тесните парадигмални области на отделните науки и специфичните им подходи, а към мяра-та на обекта на моя анализ  цялостният процес на възпроизводство на населението в България, възпроизводството на българската народност и на нацията като цяло, на производителната и обществено-продуктивната част от населението на страната. И в този смисъл  кризата пред бъдещето на Българите и на България.

Внимавах да не ставам жертва на автоцензура и на страх, че някой може да не хареса изводите ми и фактите, чрез които ги доказвам или илюстрирам. Внимавах да не се подчинявам на валидните днес идеологеми и идеологически очевидности, които чрез тоталния натиск от страна на масовите медии и на официозната пропа-ганда през последните две десетилетия се имплантират в психиката и мисловната реактивност на масовия човек.

Писах и написах тази книга не затиснат от песимизъм и страх пред бъдещето, а с оптимизъм в жизнените импулси на българите, с надежда, че нашата народност и нация, както и нашата държава, имат добро бъдеще. То се нуждае от собствената ни мъдрост и активност. Искам да вярвам, че отново ще успеем да ги проявим. Лично аз уважавам историята, търся нейните поуки, за да имам ценностен ориентир към бъдещето.