Международна сигурност. Десет избрани студии - Борислав Найденов

Международна сигурност. Десет избрани студии
Автор: Борислав Найденов
Обем: 384 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-12-28
Нашата цена: 18.11 лв
 

Сборникът „Международна сигурност. Десет избрани студии" съдържа изследвания в сферата на международната сигурност и международните отношения, които третират едни от най-острите противоречия, пред които е била изправена международната общност в края на XX век и началото на XXI век (периода май 1995 г. - юни 2005 г.). Някои от тези проблеми, например международния статут на Косово, вече са разрешени, докато други, като международния тероризъм, трафика на наркотични и психотропни вещества, финансирането на тероризма и изпирането на пари, локалната глобализация и албанския сепаратизъм в Македония, все още стоят на дневен ред като предизвикателства пред международната сигурност. Към настоящият момент системата на международните отношения все още се намира в еднополюсно равновесно състояние, поддържано от САЩ като абсолютен и безспорен силов център. Лидерството на САЩ в международните отношения постоянно и настойчиво се оспорва от държави като КНР, претендиращи за ролята ако не на световен, то поне на регионален силов център, или като Русия, която с всички средства се стреми да възстанови своите лидерски позиции от времето па Студената война. Почти единодушно в специализираната футурологическа литература като втора световна свръхсила на XX] век се определя Китайската народна република. Това с повод за дискусия между политолози, икономисти и социолози по най-важните проблеми на бъдещето: перспективите за развитие на икономиката; военната мощ на Китай, разглеждана като заплаха за мира в Тихоокеанско-Азиатския регион и конкретно за Съединените щати; геополитическите позиции на страната като глобална световна сила и предполагаемата й сфера на външнополитическо влияние; перспективите за вътрешнополитически промени на общественополитическата й система. В студията „Еднополюс- пият модел на международната сигурност и китайско-американските отношения през XXI век (март 2000 г.) се търси правилния отговор на тези въпроси, от които до голяма степен зависи цялостната конфигурация на световната политика през следващия век.