Брачният договор. Второ преработено и допълнено издание - Анна Станева

Брачният договор. Второ преработено и допълнено издание
Автор: Анна Станева
Обем: 156 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-02-16
Нашата цена: 12.90 лв
 

Въвеждането на брачният договор е важна стъпка в развитието на българското семейно право.За първи път със Семейния кодекс влязъл в сила на 01.10.2009 г.,имуществените отношения между съпрузите са уредени по начин,който придава правно значение на избора и волята на страните. Новият СК урежда три режима на имуществени отношения, между които страните могат да избират – режим на разделност, на общност и за първи път институтът на брачен договор. Либерализацията на уредбата се допълва съществено и от това, че изборът на имуществен режим не е еднократен – съпрузите могат да правят промяна по време на брака. Наред с това, всички нови възможности са достъпни и за съпрузи по заварени бракове.