Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство - Съст. проф. д-р ик. н. Й. Коев, доц. д-р С. Вачков

Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство
Автор: Съст. проф. д-р ик. н. Й. Коев, доц. д-р С. Вачков
Обем: 336 стр.
Формат в мм.: 165х240
Издател: ИК "Стено"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2011-02-23
Нашата цена: 21.84 лв
 

Първото десетилетие на XXI век се характеризира с радикална промяна на световния икономически и социален ландшафт. Глобалната финансова и икономическа криза отпраща в историята редица класически теоретични концепции и практики, налагайки нови парадигми за управление на корпоративните структури от всички сфери на бизнеса. Ето защо познаването на арсенала от понятия, концепции и инструменти на съвременното социалноотговорно корпоративно ръководство (Social Responsibility Corporate Governance) трябва да бъде първата стъпка към разбирането на техния комплексен и динамичен профил.
Настоящата „Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство“ е един скромен опит за решаване на тази задача. Въпреки своя ограничен обхват, това първо по рода си у нас издание включва основните понятия, представящи най-важните аспекти от ръководството и управлението на съвременните корпорации. С тях се представят моделите и принципите на ценностнобазираното управление, ключовите компетенции на стратегическото корпоративно ръководство, кръгът на заинтересованите лица (стейкхолдери), процеси и дейности в сферата на стратегическото планиране и целеполагане, концепциите и инструментите за финансово осигуряване на бизнеса, някои дименсии на маркетинга и логистиката, управлението на разходите и контролинга, отчетността и одита на корпорациите и др.