Технология на кулинарната продукция - Стамен Стамов, Кремена Никовска

Технология на кулинарната продукция
Автор: Стамен Стамов, Кремена Никовска
Обем: 447 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-03-11
Нашата цена: 22.66 лв
 

Учебникът „Технология на кулинарната продукция" е предназначен за ученици те от професионалните гимназии, обучаващи се по професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг". Разработен е съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката учебни програми.
Като учебно помагало би могъл да се ползва и от студенти в колежи и университети по специалности, свързани с кетъринга и туризма; подходящ е за учебни центрове, школи и други звена, обучаващи кадри за системата на общественото хранене и кетъринг-кулинарното производство. Може да се ползва и от работещите в организираното хранене и кулинарната индустрия.
В учебника се разглеждат основни въпроси, свързани с кулинарната технология. Разгледани са технологичните процеси, както и промените, които настъпват с хранителните и други вещества при кулинарната обработка. Обект са и всички етапи от цялостния технологичен процес - обработката на суровините, производството на полуфабрикати, полуготова и готова продукция. Отделено е място на кухненския персонал и средствата му за работа. Внимание е обърнато на дизайна на ястията, на качеството на кулинарната продукция и безопасността на кухненското производство. Направена е характеристика и са посочени особеностите на българската и някои чуждестранни национални кухни.
Материалът е структуриран по тематични направления в следните глави:
I. Развитие на кулинарната технология. Характеристика.
II. Технологичните процеси, използвани в кулинарната технология.
III. Изменение на хранителните вещества при кулинарна обработка.
IV. Изменение на витамините при кулинарна обработка.
V. Изменение на цвета, аромата и вкуса на хранителните продукти при кулинарна обработка.
VI. Персонал в кулинарното производство. Средства за работа в кухнята.
VII. Предварителна кулинарна обработка на хранителните продукти. Технология на полуфабрикати.
VIII. Технология на съставки на ястията.
IX. Технология на ястия и десерти.
Х. Дизайн на ястията и десертите.
XI. Национални кухни - характеристика и особености.
XII. Безопасност и контрол на качеството при кулинарното производство.