Колко и защо? 5-6 години. Поредица Ръка за ръка - Виолета Ванева, Тодорка Велинова

Колко и защо? 5-6 години. Поредица Ръка за ръка
Автор: Виолета Ванева, Тодорка Велинова
Обем: 40 стр.
Формат в мм.: 200х260
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-03-15
Нашата цена: 5.06 лв
 

Книжка за 5—6-годишни деца от предучилищна група в детската градина, част от програмната система „Ръка за ръка“. Предоставя:
— Условия за постигане на целите и очакваните резултати, заложени в образователното направление „Математика“;
— Възможности за формирането на математически представи у детето чрез разнообразни дейности и различни по вид и сложност задачи съобразно неговите възрастови особености;
— Съдържание, структурирано в съответствие с ядрата: „Количествени отношения“, „Пространствени отношения“, „Времеви отношения“, „Измерване“, „Равнинни фигури и форми“;
— Идеи и варианти за реализиране на педагогическото взаимодействие, за поставяне на децата в различни познавателни ситуации, за интеграция с другите образователни направления;
— Възможности за търсене и разкриване на елементарни закономерности при определяне на математическите отношения, за обосноваване на собствени решения;
— Методическа концепция, чрез която детето се учи да мисли творчески и логично.