Клас на бетона. Контрол и оценка - Петър Кузманов

Клас на бетона. Контрол и оценка
Автор: Петър Кузманов
Обем: 192 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Техника"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2011-03-18
Нашата цена: 13.65 лв
 

В книгата е направен анализ на съществуващите нормативни документи в областта на производството на бетона и контрола на якостните му свойства. Установени са значителни несъответствия между предписаните от тях доверителни граници за якостта на натиск и тези, допустими съгласно теорията на вероятностите и математическата статистика. Въз основа на това авторът предлага свой критерий, чрез който се елиминират всички недостатъци на съществуващите досега критерии.
В книгата са предложени редица последователни практически стъпки, с които производството на бетона да се управлява така, че да бъде гарантиран класът на бетона и да бъде минимизирана себестойността му. За целта е препоръчана методика за установяване по експериментален път на няколко функции, от които да се отчитат ( или изчисляват ) количествата на необходимите материали за определен клас на бетона. Предложена е възможност за избор на стойност за средноквадратичното отклонение, въз основа на многобройни практически наблюдения върху неговото поведение. Посочени са и няколко характерни примера от практиката, които илюстрират пропуснатите възможности за управление на производството на бетона и последствията от това.
Книгата е предназначена предимно за производителите на бетон и за изпълнителите на бетонови и стоманобетонови съоръжения и конструкции. Производителите на добавъчни материали за бетон ще намерят в нея решение на проблемите, свързани със зърнометрията на тези материали. Книгата ще бъде в услуга на специалистите, които изпълняват технически надзор в строителството. Тя ще бъде полезна за студентите и преподавателите във висшите учебни заведения и професионалните гимназии по строителство. Тя ще бъде полезна също така и за работещите специалисти в строителните лаборатории.