Немско-български политехнически речник. Трето основно преработено и допълнено издание - Колектив

Немско-български политехнически речник. Трето основно преработено и допълнено издание
Автор: Колектив
Обем: 1328 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Техника"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2011-03-18
Нашата цена: 80.99 лв
 

Това трето основно преработено и допълнено издание на речника съдържа около 104 000 термина от основните научни и технически направления с приложение в съвременните технологии – математика, физика, химия, геодезия, енергетика, металургия, електротехника, електроника, съобщителна техника, измервателна техника, машиностроене, минно дело, строителство и архитектура, всички видове транспорт, лека и хранителна промишленост, кино- и фототехника, техническа кибернетика, изчислителна техника, автоматизация на производството, ядрена техника, космонавтика, ракетна техника и др. То е допълнено с около 10 000 нови термини, предимно от областите информатика, телекомуникации, компютърна техника, програмиране, както и термини, използвани в Интернет пространството.
Нова е частта с над 3000 най-често срещани съкращения в научните и техническите писмени текстове на немски език. Същевременно са отпаднали 2000 остарели и неизползвани термини.
Съществената промяна при преработката на немската терминология в речника е фактът, че са отразени предписанията и правилата на новия немски правопис. Това прави новото издание необходим справочник за всички ползватели, прилагали досега стария немски правопис, валиден допреди десетина години. Разбира се, българската част също е съобразена с някои, макар и по-малко на брой, промени, настъпили при осъвременяването и на българския правопис и техническата терминология.