Организация, технология и икономика на хотелиерството - Димчо Тодоров Тодоров

Организация, технология и икономика на хотелиерството
Автор: Димчо Тодоров Тодоров
Обем: 228 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-03-23
Нашата цена: 12.65 лв
 

Учебникът по Организация, технология и икономика на хотелиерството е основа за формиране на знания и умения в областта на хотелиерската дейност. Той е насочен към обучаващите се в школи, професионални гимназии по туризъм, колежи и университети за усвояване на необходимата теоретична подготовка, свързана с реализацията им в сферата на туризма и хотелиерството. Предназначен е преди всичко за обучение и придобиване на висше образование по направление "Туризъм", образователно-квалификационна степен "Бакалавър" в българските колежи и университети.
Основната цел при написването на учебника е да представя в достъпна за обучаващите се форма необходимата информация относно развитието, материалната база, персонала и допълнителните услуги в хотелиерството. Учебникът може да бъде полезен и за собственици и управители на хотели и други средства за пребиваване - от семейни хотели до големи хотелски комплекси.
В оперативен план са проследени процесите, организацията, технологията и икономиката, свързани с основните дейности - функционирането и експлоатацията на хотелския комплекс.
Използван е дългогодишният ми персонален опит на различни длъжности, както и обобщеният световен опит на наши и чужди автори и водещи специалисти в областта на хотелиерството.

Авторът