Териториални различия в България - тенденции, фактори и политики - Нина Янкова, Стефан Иванов, Георги Шопов, Яна Кирилова, Николай Чкорев

Териториални различия в България - тенденции, фактори и политики
Автор: Нина Янкова, Стефан Иванов, Георги Шопов, Яна Кирилова, Николай Чкорев
Обем: 260 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-04-14
Нашата цена: 6.24 лв
 

В книгата се разглеждат основни аспекти в развитието на териториалните единици (ТЕ) в страната – икономически, финансов, социален, инвестиционен, инфраструктурен, екологичен, и на тази основа се оценява равнището им на развитие и се идентифицират различията между тях. Обосновава се ролята на икономическата среда и на държавната политика като основни фактори, детерминиращи териториалните промени за периода 1994 – 2006 г. Разглежда се ефикасността на провежданите държавни и местни политики, свързани с финансовото изравняване, инвестиционния капацитет, социалните и екологичните различия между ТЕ и са систематизирани препоръки за тяхното подобряване.