Отклонена литература. Прагматистки прочит - Иван Младенов

Отклонена литература. Прагматистки прочит
Автор: Иван Младенов
Обем: 246 стр.
Формат в мм.: 150х220
Издател: ИК "Парадигма"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2011-08-15
Нашата цена: 25.48 лв
 

Като използва абдуктивния метод на американския философ, Чарлс Пърс, заедно с оригиналните му доктрини, тази книга се стреми да създаде обтекаема, проверима и гъвкава концепция за цялостното развитие на българската литература от възникването й до днес. Вместо за система, в която отделните компоненти са статизирани като участници, се говори за подвижна и отворена концепция, която може да бъде допълвана, доработвана и изменяна. Според избрания метод, развитието на българската литература не е проследено линеарно, а шахматно, на проби, които обхващат основните й жанрове. На най-важния въпрос "съществува ли българската литература" в духа на абдуктивния метод, избран като логически алгоритъм е изведен отговор, който гласи: "с голяма вероятност, да". Българската литература е определена като хипотетична. Прилагането на абдукцията върху големи исторически наративи изисква допълнителни операции, които оформят собствен метод, концептуален прагматизъм, способен да предлага идеи и концепти, проверими в семиотичните структури на мисленето. Концептуалният прагматизъм разкрива ефекта "припомнена чуждост", който характеризира пластовете на разума и обяснява появата на елемента "всеобща валидност".