Българско-полска съпоставителна граматика. Том 5. Типове предикатно-аргументни позиции - Диана Благоева

Българско-полска съпоставителна граматика. Том 5. Типове предикатно-аргументни позиции
Автор: Диана Благоева
Обем: 274 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-10-13
Нашата цена: 14.78 лв
 

Българско-полската съпоставителна граматика е първият и засега единствен в света обширен опит за семантично съпоставяне с постепенно развиван език посредник. Съпоставяните езици не биха могли да се третират като равностойни без опит за създаване на семантичен език посредник. Езикът посредник при съпоставителното изследване на семантичната категория определеност/неопределеност в полския и българския език се базира на постановката за квантификативния характер на тази категория. На равнището на семантичните характеристики на предикаторите, които определят формата на изреченската структура, анализът е насочен към прецизиране на характера на релациите чрез броя и характера на отваряните аргументни позиции. Този подход, приложен в представяния на вниманието на читателите български превод на том 5 на БПСГ, дава възможност за съпоставително изследване на синтактичното равнище на двата езика, което – съгласно с приетите принципи – се базира върху семантична основа.