Понятийно семантичната категория "свойство" в българската терминология - Мария Попова

Понятийно семантичната категория "свойство" в българската терминология
Автор: Мария Попова
Обем: 213 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-05-03
Нашата цена: 7.68 лв
 

Термините за назоваване на "свойство" в българската терминология са изследвани и описани както във връзка с теоретичното обосноваване на характерните им особености като езикови единици от лексикалната система на българския език, така и с оглед на практическите нужди на терминологичната дейност.

Значението на термините за "свойство" е разгледано чрез три модела, различаващи се по степен на обобщеност. Първите два имат теоретична стойност и служат за постигане на евристични цели. Третият модел, на който е отделено най-голямо внимание, може без модификации да се прилага при стандартизирането на термините и в терминографската практика.

Формата на термините е анализирана и описана както върху основата на техния строеж, така и с изясняване на двете страни в акта на номинацията — формално и лексикалносемантично изразяване на номинационните признаци от значението във формата на термините.

Монографията ще представлява интерес за езиковеди, терминолози, специалисти от различните области на науката и техниката, преподаватели, студенти и всички, които се интересуват от проблемите на терминологията в теоретичен и приложен аспект.