Тайните учения на всички времена т. 3. От церемониалната магия до херметичните науки - Менли Палмър Хол

Тайните учения на всички времена т. 3. От церемониалната магия до херметичните науки
Автор: Менли Палмър Хол
Обем: 200 стр.
Формат в мм.: 195х255
Издател: ИК "Мириам"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-10-26
Нашата цена: 34.31 лв
 

Енциклопедичното изследване на Менли Палмър Хол ни предоставя задълбочено тълкуване на ученията на древните философи, на темите от древната митология, философия, религии и ритуали, разкривайки ни тайното познание, закодирано в тях през вековете. Менли Палмър Хол описва мъдростите във всяка една традиция, като съумява да се издигне до нивото на техните прикрити и комплексни същности, докато същевременно се стреми да изрази универсалните истини в тях. Уникалният му труд, публикуван за първи път през 1928 г., е успешно допълнен с множество гравюри от древни окултни манускрипти. До ден днешен Тайните учения на всички времена на Менли П. Хол остава ненадминато четиво за всеки изкушен да изследва и постигне древната мистична философия.

Том III

● ЦЕРЕМОНИАЛНА МАГИЯ И ВЪЛШЕБСТВО
● ЕЛЕМЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ ОБИТАТЕЛИ
● РИБИ, НАСЕКОМИ, ЖИВОТНИ, ВЛЕЧУГИ И ПТИЦИ
● ЦВЕТЯ, РАСТЕНИЯ, ПЛОДОВЕ И ДЪРВЕТА
● КАМЪНИ, МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННОСТИ
● ХЕРМЕТИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ТЕРАПИЯ

Читателят не би трябвало да се учудва, че публикуваме енциклопедичното изложение на М. П. Хол в шест книги. Така подредени, тези шест книги, макар и наричани поредни томове, не трябва да бъдат възприемани като такива, тъй като те представляват съвсем самостоятелни четива на конкретни теми от обширното познание на тайните учения. Всеки, който е изкушен от изследването на тайното знание, би могъл да ги чете в съвсем различна последователност, в зависимост от собствените си предпочитания и интереси. И естествено би могъл да реши да притежава само някои от книгите, които наистина са ценни за него.

От трети до шести том са поместени глави от книгата на М. П. Хол, които не са издавани досега и не са публикувани в пилотното издание.