Югоизточноевропейски феномени - Лилия Кирова

Югоизточноевропейски феномени
Автор: Лилия Кирова
Обем: 241 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-05-03
Нашата цена: 8.16 лв
 

Авторката изяснява чертите на мисловните и духовните реалности, създали базата за разцвета на художественото творчество в началото на XX в., когато балканското изкуство се издига на европейска висота. Тя търси в югоизточноевропейските традиции на модернизма не толкова проявите на творческо експериментаторство, колкото оригиналността на духовните послания. Очертавайки различните ценностни стълбици през столетията, присъствието на разнолики етнокултурни пластове и цивилизационни модели. Лилия Кирова разкрива животворящите естетически феномени и ролята на символизма в континуирания развой на литературата през нашия век. Пред читателя се експонират някои от основните насоки в културното развитие на балканския кръстопът, дълбоката специфика на духовните традиции и преди всичко радикалните формули на модернистичната формация, каращи ни да размишляваме за естетическото и историческото съзнание на творците, за пъстротата на духовната карта на Югоизточна Европа.

Книгата проблематизира различни цивилизационни постулати и разкрива своеобразието на художествените постижения, идващо както от кръстопътността им, така и от принадлежността към специфичния културен модел между Изтока и Запада. Само познавайки този модел, можем да екстраполираме в социалното бъдеще.