В огледалото на различието: здравен статус и достъп на ромите до здравеопазването - Илона Томова, Станислава Емилова Моралийска-Николова

В огледалото на различието: здравен статус и достъп на ромите до здравеопазването
Автор: Илона Томова, Станислава Емилова Моралийска-Николова
Обем: 340 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-11-02
Нашата цена: 8.64 лв
 

В книгата са представени резултатите от международното сравнително изследване на здравния статус и достъпа на ромите до здравеопазване, проведено в България, Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Словакия и Чехия през 2008–2009 г. То е инициирано от Фондация „Секретариат на хитаните в Испания“ и е финансирано от Европейската комисия, Програма „Обществено здраве“. Изследвано е влиянието на различни фактори върху здравния статус на ромите: характеристиките на здравната система в България в сравнение с тези в другите шест страни, обхванатостта на ромите от системата за здравно осигуряване, взаимодействията им с лекарите и медицинските служители, социално-икономическия и образователния им статус, пространствената сегрегация, жилищните условия, културните и семейните модели. Използвани са данни и от други социологически изследвания на ромското здраве (1992–2009), които разкриват тенденциите и нерешените проблеми на достъпа до здравеопазване в посткомунистическия период в България. Навсякъде, където е имало информация за цялото българско население, данните от изследването на здравния статус на ромите са представени в сравнителен план. Подготвени са препоръки за социални политики и действия за подобряване на качеството на медицинските услуги и на достъпа до здравеопазване. Книгата би провокирала професионалния интерес на социолози, лекари и медицински работници, политици, администратори на национално и регионално равнище, неправителствени организации и студенти.