Механизъм за управление на публичните финанси - Иван Стоянов

Механизъм за управление на публичните финанси
Автор: Иван Стоянов
Обем: 315 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-11-09
Нашата цена: 18.11 лв
 

Механизмът за управление на публичните финанси е правен механизъм. Както правилно отбелязва авторитетният учен проф. М. Костов, Финансовите отношения не могат да съществуват вън и независимо от държавата и правното регулиране. Това се потвърждава от такива основни и традиционни институти, като бюджета и данъците. Съгласно чл. 84, т. 2 КРБ Народното събрание приема държавния бюджет и отчета за изпълнението му, а чл. 60 КРБ предвижда, че данъците се установяват със закон. Бюджетните и данъчните отношения не могат да съществуват по друг начин и в друга форма, освен като правни отношения.
В правната теория безспорно се приема,че основните елементи на механизма за правно регулиране са законите, юридическите факти и правните отношения. В административноправната и финансовоправната доктрина се приема, че контролът е необходим елемент и продължение на държавното управление. в този смисъл финансовият контрол е необходим елемент на механизма за управление на публичните финанси, който като правен механизъм функционира в рамките на финансовия процес. Финансовоправните изследвания в тази насока определено изостават. Това предполага научно изследване на бюджетния процес, на установителния етап на данъчния процес (данъчната регистрация и данъчното деклариране), на административното и съдебното оспорване на финансовия акт.