Инженерна екология - Димитър Киров

Инженерна екология
Автор: Димитър Киров
Обем: 216 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Техника"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2011-11-22
Нашата цена: 18.20 лв
 

В учебника са разгледани научно-приложните аспекти на системата "човек-общество-природа" в нейното интегрално единство. Екологията е анализирана като интегрална наука, като основните разработки обхващат приложните инженерни аспекти.
Освен методологичните основи на инженерната екология са анализирани всички екологични ситеми, тяхното замърсяване и естествената им регенерация. В отделна глава са разработени инженерните методи и средства за осигуряване на нормативни екологични условия.
Специално внимание е обърнато на отпадъците и тяхното третиране, както и на изготвянето на оценка но въздействието върху околната среда (ОВОС).
Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи машиностроителни инженерни специалности на всички висши учебни заведения в България. Той може да служи професионално на различни специалисти, работещи в областта на екологията, опазването на околната среда, третирането на отпадъци и др.