Българско-полска съпоставителна граматика. Том 7. Семантичната категория време - Виолета Косеска-Тошева

Българско-полска съпоставителна граматика. Том 7. Семантичната категория време
Автор: Виолета Косеска-Тошева
Обем: 164 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-12-15
Нашата цена: 11.04 лв
 

В БПСГ за пръв път на академично ниво се разглеждат много явления, незабелязани и неописани в досегашните граматики на полския и българския език. Томовете на БПСГ се опират върху логико-математически теории: теорията за квантификацията, съвременната теория за процесите, известна като мрежите на Петри, теорията на логическите предикатно-аргументни структури. За семантичното описание се използва „непосредствен подход към семантиката“, както се подхожда в работите на Ръсел и Баруайз и Пери за ситуационната семантика. В том 7 на БПСГ читателят ще намери непознати до този момент описания на лексикални, морфологични и синтактични средства в качеството им на изразители на семантични категории: на времето, отчасти на моделността и определеност /неопределеност.