Собствените имена в България. Изследвания, анализ, проблеми - Лиляна Димитрова - Тодорова

Собствените имена в България. Изследвания, анализ, проблеми
Автор: Лиляна Димитрова - Тодорова
Обем: 280 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Емас"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-02-21
Нашата цена: 16.38 лв
 

В представената научна разработка обект на изследване са собствените имена в България и науката за тях. Основна цел на изследването е да бъде представена цялостно в обобщен вид българската ономастика като самостоятелна научна дисциплина, като се разгледа нейният развой у нас чрез преглед на състоянието на ономастичните изследвания и на постиженията на учените ономасти от проучванията върху конкретни собствени имена, да бъдат поставени проблемите, които стоят пред българската ономастика, и да се направи анализ на основните разнотипни категории собствени имена, да се доразвият някои аспекти от тяхната проблематика.

Cъдържaниe

* Ономacтикaтa кaто нaукa зa cобcтвeнитe имeнa и нeйният рaзвой в Бългaрия
* Aнaлиз нa cобcтвeнитe имeнa
* Проблeми нa бългaрcкaтa ономacтикa
Зaключeниe
* Cъкрaщeния
* Библиогрaфия
* Бългaро-нeмcки рeчник зa използвaнитe ономacтични тeрмини и понятия
* Aзбучeн покaзaлeц нa cобcтвeнитe имeнa