Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919-1939 г. - Мария Колева

Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919-1939 г.
Автор: Мария Колева
Обем: 150 стр.
Формат в мм.: 145х205
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-02-29
Нашата цена: 8.64 лв
 

На фона на общото икономическо и политическо развитие на Германия в студията са изследвани еволюцията, методите и механизмите на икономическата й политика по отношение на България между двете световни войни. Проследено е постепенното и целенасочено изграждане на германската позиция в условията на настъпилите след края на Първата световна война политически промени в Европа. Разгледано е ранното възстановяване на търговските отношения, както и постепенното налагане и утвърждаване на Германия като първостепенен търговски партньор на България през втората половина на 20-те години на XX век. Показано е активизирането на германската икономическа политика в годините на световната икономическа криза и при нацисткото управление. Изследването е направено предимно въз основа на документи от германски архиви (документи на Имперското министерство на икономиката, Имперското министерство на финансите, Министерството на външните работи, Дирекцията за пресата), както и на българското Министерство на външните работи.