Проблеми на комуникативно ориентираното обучени по български език (5.-12. клас на СОУ) - Доц. д-р Ангел Петров

Проблеми на комуникативно ориентираното обучени по български език (5.-12. клас на СОУ)
Автор: Доц. д-р Ангел Петров
Обем: 264 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-05-02
Нашата цена: 10.92 лв
 

В монографията "Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език" се проучват развойни тенденции, протичащи в обучението по български език от началото на ХХ век до наши дни, и се характеризират особености на неговото състояние през първото десетилетие на XXI век. Резултатите от анализа са основание да се обоснове схващането, че съвременното състояние на обучението по български език се характеризира с комуникативна ориентация. Като аргументи се посочват настъпили през изминалите десетилетия промени във функционалните, в съдържателните и в технологичните особености на обучението. Трудът предлага сведения за спецификата на езиковите занятия, чието предназначение е да съдействат за комуникативното развитие на учениците и да подпомагат цялостното им социално и интелектуално израстване.

Книгата е предназначена за методици, учители по български език и литература, студенти, както и за всички, които се интересуват от проблемите на обучението по български език с комуникативна ориентация.