Оспорване на наказателните постановления. Електронен фиш - Петко Минев

Оспорване на наказателните постановления. Електронен фиш
Автор: Петко Минев
Обем: 208 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-05-14
Нашата цена: 12.74 лв
 

Предмет на монографията е процесът по установяване на административното нарушение, налагането на административното наказание и оспорването на наказателното постановление. Разгледани са и въззивното производство пред районния съд по ЗАНН, касационното производство по глава XII от АПК, както и производството по възобновяване на административно-наказателните дела.
Вторият акцент в изложението е насочен към въведения през 2011 г. с промените в ЗАНН и ЗДвП електронен фиш, неговата структура и съдържанието, производството по оспорването му и основанията за неговата отмяна.
Авторът е прокурор в Районна прокуратура - гр. Пловдив, докторант па Административно право и административен процес в ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски", по образование икономист, юрист и психолог. първата му книга - "Освобождаване от наказателна отговорност по чл.78А от Наказателния кодекс", излезе от печат през януари 2012 г.