ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИКОВЕДИ - Съставители Й. Тишева, Г. Колев

ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИКОВЕДИ
Автор: Съставители Й. Тишева, Г. Колев
Обем: 200 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Св. Климент Охридски"
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-05-26
Нашата цена: 4.46 лв
 

Сборникът е посветен на видните представители на българското езикознание, известните учени проф. Христо Първев, проф. Петър Пашов, проф. Венче Попова, проф. Тодор Бояджиев и проф. Стефан Брезински, които повече десетилетия работят плодотворно в областта на съвременния български език. Автори са на стотици публикации, които дават облика на българската лингвистика през последните две-три десетилетия. Като университетски преподаватели са обучили едва ли не цялата българска филологическа интелигенция, действаща днес из университетски центрове в цялата страна.

Книгата следва академичната традиция колеги и ученици на утвърдени наши езиковеди да изразяват своето уважение към научното им дело в областта на българската фонетика, диалектология, лексикология, морфология, синтаксис, стилистика, както и в областта на историята на българския книжовен език и езиковата култура. Този широк изследователски спектър прави сборника интересен и нужен за читателите, които изследват българския език или работят с него.