Избрани глави от приложната финансова математика - Николай Кюркчиев

Избрани глави от приложната финансова математика
Автор: Николай Кюркчиев
Обем: 176 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-10-13
Нашата цена: 19.20 лв
 

В предлаганата монография са разгледани въпроси, свързани с въведението в основните понятия от областта на приложната финансова математика; защита на фиксирани доходи с помощта на локализационни теореми за определяне на границите на положителните корени на алгебрични полиноми; приложение на математически подходи при провеждане на свръхчувствителен анализ на инвестиционни проекти; математически модули за управление на портфолио; използване на програмната среда MATHEMATICA в моделите на Блек-Шолс, Леонтиев, Домар и модели на дефицитното финансиране. Разгледани са важни за практиката въпроси от финансовата сфера, за решаването на които са предложени редица съвременни резултати от областта на числения анализ. Сериозно предимство е използването на един мощен инструмент като системата MATHEMATICA при числено решаване на примерите, в редица случаи със създаване на модули в тази среда. Книгата несъмнено ще представлява интерес за специалистите, занимаващи се с финансова математика, но по-важно е, че тя е едно удобно и полезно пособие за студентите и докторантите в областта на бизнес технологиите, а интересът към тях в последните години очевидно е голям.