Търговски сделки. Обща част - Соломон Розанис

Търговски сделки. Обща част
Автор: Соломон Розанис
Обем: 124 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-10-21
Нашата цена: 8.19 лв
 

За търговските сделки в Търговския закон е създадена нова, специална уредба. В настоящата книга са направени нееднопосочни сравнения на новонормираните институти с тези на Закона за задълженията и договорите, с нормите на отменения Търговски закон от 1897 г. и Закона за задълженията и договорите от 1892 г., с практиката по приложението на предишните разпоредби, като се търси разяснение по тези въпроси в литературата по времедействието на отмененото законодателство. Ползвани са и становища, изразени след приемането на Търговския закон. Не всички общи положения по част трета на Търговския закон са разгледани. Отделено е внимание само на тези, с които ще се сблъска най-напред юристът в своята практика.