Инженерна логистика. Подемно-транспортни машини, процеси и системи - Викенти Спасов

Инженерна логистика. Подемно-транспортни машини, процеси и системи
Автор: Викенти Спасов
Обем: 360 стр.
Формат в мм.: 175х250
Издател: ИК "Техника"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-10-24
Нашата цена: 20.93 лв
 

В учебника са разгледани основните теоретични и практически проблеми и въпроси, свързани с подемно-транспортните, складовите машини и системи и съответните процеси, в които те участват, т.е. тяхното приложение и експлоатация. Разгледани са най-прилаганите машини и исистеми в областта на товаро-разтоварната и складовата дейност, както и методи за проектиране и оптимизиране на процесите в тази област.

Учебникът е предназначен за студентите от ВТУ "Т.Каблешков", както и за тези от всички технически ВУЗ, в които се изучават специалностите "Инженерна логистика и строителна техника", "Транспортна техника", "Автомобилна техника", "Автомобили, трактори и кари", "Индустриален мениджмънт", "Технология, организация и управление на транспорта", "Транспортно строителство", "Инженерна логистика и подемно-транспортна техника" и др.

Книгата може да бъде полезна и за студенти от други ВУЗ, в които се изучават дисциплините "Стопанска логистика, "Инженерна логистика", "Логистика", "Организация на транспорта" и "Промишлено и гражданско строителство", а също така може да се използва и от проектантите и инженерно-техническите специалисти в тази област.