Натурализмът в театъра - Лиляна Станчева

Натурализмът в театъра
Автор: Лиляна Станчева
Обем: 183 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-06-01
Нашата цена: 7.68 лв
 

В книгата се разглеждат формирането, теоретичните постулати и практическата реализация на натурализма, както и възникването и обособяването на режисурата като самостоятелна художествена институция. Натурализмът е, който обогатява театъра както със социални идеи, така и с нова структура, блестящо реализирана от Андре Антоан. В труда са представени литературната школа на натурализма и възгледите на Зола за театъра, които представляват своеобразен „манифест" на натуралистичния театър. Разгледана е драматургията на натурализма в литературен аспект, проследени са подробно тенденциите и развитието на самото направление заедно с отделни скици върху творчеството на Зола, Бек, Мирбо, Фабър, Брио и др., формирали естетиката и практиката на натуралистичната драма.

Представени са обстойно театралните принципи на Антоан, ролята и значението на неговите творчески търсения, намерили израз в идейно-художествената практика на „Свободния театър". Изтъкнато е значението на театъра на Антоан не само в исторически, но и в теоретико-практичен план, подчертан е приносът му в движението на театралното изкуство по посока на реализма, в насочването му към големи, значими теми и сюжети, в създаването на пълнокръвни жизненоправдиви образи, намерено е неговото място в системата на световното театрално изкуство.