Клетка и клетъчно деление - Николай Николов

Клетка и клетъчно деление
Автор: Николай Николов
Обем: 283 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-06-01
Нашата цена: 9.60 лв
 

В края на XX век биологията е силно развита наука. Информационният поток в тази област на човешкото познание придоби такива размери, че стана трудно да се обхване, систематизира и анализира дори с помощта на съвременните компютърни системи. Значително отслабна връзката между многобройните нейни клонове по общобиологичните проблеми, в резултат на тясната им специализация на изследвания, което понякога води до погрешни изводи и постановки.

Идеята за написване на книга, която да даде обобщена представа за големите постижения и неизяснени въпроси в биологията, свързани с условията и предпоставките за възникването на живата материя, формирането на клетката като биологична единица, нейната химична и организационна структура, многообразни функции, начини и механизми за самовъзпроизводство, наследственост и изменчивост, участието й в изграждането на многоклетъчните организми, клониране и др., не ме напусна повече от едно десетилетие. Дълго време я подтисках, съзнавайки риска и трудностите по нейното практическо реализиране, тъй като много от засегнатите проблеми все още не са напълно изяснени, а някои от тях са предмет на продължителни и „остри" дискусии.