Памет, юбилей, канон. Увод в социологията на българската литература - Емил Димитров

Памет, юбилей, канон. Увод в социологията на българската литература
Автор: Емил Димитров
Обем: 412 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Изток-Запад"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-11-22
Нашата цена: 18.11 лв
 

„Трудът съдържа изключително ценни идеи, които могат да бъдат плодотворно доразвивани както от литературоведи, така и от историци, социолози, философи и културолози. И преди всичко – от самия автор.“
Проф. д.ф.н. Светлозар Игов

„Текстът на Е. Димитров е задълбочено теоретично проучване, което същевременно е и твърде приятно – остроумно и хапливо – четиво. Впечатляващ е и размахът на извършената изследователска работа...“
Проф. д.ф.н. Нина Димитрова

„Трудът е много интересна монография, написана компетентно, ерудирано и четивно.“
Проф. д.ф.н. Николай Аретов

„В работата на Емил Димитров е демонстрирано умение да се очертае спецификата на литературния факт върху широк социокултурен фон, интелектуална смелост да не се премълчават „чувствителни“ за масовото и „официалното“ възприемане на литературата имена, факти и теми, откровеност и яснота на научния израз, отвореност на изследователската „лаборатория“ и ентусиазъм на хуманитарен изследовател.“
Проф. д-р Яни Милчаков

„Това е безспорно приносен, интересен и перспективен труд, който по нов и качествено различен начин интерпретира възможностите ли­тературата да бъде четена и през призмата на социологията.“
Доц. д.ф.н. Едвин Сугарев

„Това е важен, не се колебая да употребя думата – фундаментален труд. Книгата е написана стегнато, без да е суховата, и е достатъчно аргументирана, без да е словоразточителна. Специално трябва да се изтъкне завидното умение на автора да синтезира сложен проблем – но без да го опростява – в кратка афористична формула, която се врязва в съзнанието на читателя.“
Доц. д-р Пламен Антов