Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи - Стефан Радев, Стойчо Панчев, Николай Витанов

Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи
Автор: Стефан Радев, Стойчо Панчев, Николай Витанов
Обем: 272 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-01-18
Нашата цена: 18.24 лв
 

Авторите обсъждат въпроси, свързани с три модерни направления на изследванията в областта на механиката на флуидите – неустойчивости, хаос и турбулентност. При неустойчивостите акцент се поставя върху това, как се прилага теорията при течения с междуфазови повърхнини, при нагряван отдолу флуид, както и при неустойчивостите, свързани с разпространение на вълни в дисперсивни и дисипативни флуидни системи. Хаотичното движение във флуидите се разглежда чрез системи, свързани с атрактора на Лоренц и Лагранжевото описание на движението на флуидите. Излагат се и съвременни методи за откриване на хаос в реални данни, които са тясно свързани с концепцията за мултифракталност. Подробно се обсъждат двата метода на оптимум теорията на турбулентността, която е мощен инструмент за получаване на аналитични резултати при изследване на турбулентност във флуиди. В четвърта глава, посветена на стохастичните модели в теорията на турбулентността, се проследява приложението на уравненията на Ланжвен, Фокер– Планк и Хауърд–Поуп за описание на турбулентно движение от гледната точка на методологията на Лагранж.