Застрашените видове в България - Димитър Нанкинов

Застрашените видове в България
Автор: Димитър Нанкинов
Обем: 145 стр.
Формат в мм.: 210х290
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-06-09
Нашата цена: 14.40 лв
 

Много видове са изчезнали от българската фауна в резултат от човешката дейност. Установено е, че сред безгръбначните животни са изчезнали 7 вида (от Ephemeroptera), но се предполага, че техният брой е много по-голям. Липсата на информация за историческото и сегашното им разпространение, както и проблемите, свързани с проучването и проследяването на техните популации, пречат за документирането на изчезналите видове. При рибите към тази категория се отнасят дългоопашатото попче, ручейната и дунавската миноги; при змиите - остромуцунестата усойница и аспидата. От птиците 9 вида са вписани като изчезнали в Червената книга: розов пеликан, брадат лешояд, картал, тетрев, малка дропла, сив жерав, момин жерав, средна бекасина, малка кукумявка. От бозайниците в нашата фауна липсват рисът и европейската норка, но се приемат за изчезнали също тюленът-монах, афалата и муткурът.