Човешкият живот - раждане, сватба, погребение. Тематичен речник на българската семейна обредност - Палмира Легурска, Неда Павлова, Мария Китанова

Човешкият живот - раждане, сватба, погребение. Тематичен речник на българската семейна обредност
Автор: Палмира Легурска, Неда Павлова, Мария Китанова
Обем: 168 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-02-08
Нашата цена: 9.60 лв
 

Антропологичният цикъл „Раждане. Сватба. Погребение“ разкрива човешкия живот от самото начало до неговия край. Трите обредни комплекса са части от триадата раждане – живот – смърт и представляват най-важните събития в живота на човека. Предлаганата по-долу ономасиологична картина на тематичните цикли „Раждане. Сватба. Погребение“ е втора част от проекта, посветен на изследването на културната лексика в идеографски аспект. Предвижданите тематични речници върху материал от българския език са логично продължение на част първа – „Тематичен речник на народния календар“. Самата структура на речника и съставящите го ономасиологични картини носят в себе си информация за обозначаване на определени сфери на дейност, понятия и единични факти в езиковото съзнание и ценността им за световъзприятието на традиционната култура.