Търговски закон 13. актуализирано издание - към 7 февруари 2013 г. -

Търговски закон 13. актуализирано издание - към 7 февруари 2013 г.
Автор:
Обем: 432 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-02-12
Нашата цена: 7.90 лв
 

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.
В информационното приложение са поместени извлечения и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, таксите, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.
Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.