За фасадата в българската архитектура през втората половина на ХХ век - Антон Гугов

За фасадата в българската архитектура през втората половина на ХХ век
Автор: Антон Гугов
Обем: 246 стр.
Формат в мм.: 167x237
Издател: ИК ""Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-03-21
Нашата цена: 21.12 лв
 

Проблемът за фасадата в България има своя специфика. Актуалността му се определя от необходимостта на бъдат изяснени средствата и професионалните похвати, с които е постигната образната изразителност при някои от най-добрите примери в нашата архитектура през втората половина на XX в. Настоящият изследователски проект е от направление "Процеси в развитието на съвременната българска архитектура" и цели да се проследят промените във времето на видимия образ на архитектурните произведения. Въз основа на литературни източници, издирен, подбран и систематизиран богат фактически материал, както и резултати от предишни разработни са изведени обобщени характеристики за етапите в развитието на архитектурата у нас през наситения със събития половинвековен период. В монографията са изтъкнати творбите на български архитекти, съизмерими с тогавашните световни постижения, а също и основни отлики на архитектурата у нас по времето на социализма от тази в страните с развита демокрация. Проследдени са и промените, настъпили в образа на редица сгради след десетилетия експлоатация.