Организационната идентичност - невидимата ценност на съвременната организация - Яница Димитрова

Организационната идентичност - невидимата ценност на съвременната организация
Автор: Яница Димитрова
Обем: 384 стр.
Формат в мм.: 167x237
Издател: ИК ""Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-03-07
Нашата цена: 17.28 лв
 

Книгата акцентира върху значението на организационната идентичност като ключов елемент и условие за повишаване на конкурентоспособността на компанията в сферата, в която реализира своята дейност, и върху факта, че когато е професионално създадена и компетентно управлявана, тя се превръща в източник на устойчиво конкурентно предимство. Теоретичната рамка, представена в труда, разглежда конструкта на организационната идентичност като пряко зависим от корпоративната идентичност, от отношенията със стейкхолдърите (вътрешни и външни) на организацията, обединени от корпоративната култура и свързани чрез организационните комуникации (вътрешни и външни) и комуникационните практики на мениджмънта. Резултатът от успешното им функциониране е превръщането им в условия за създаване и поддържане на положителен корпоративен имидж (вътрешен и външен) и позитивна репутация на компанията. Теорията в книгата е подкрепена от анкетно проучване на автора на способите за реализиране на вътрешноорганизационната комуникация във фирмите, осъществяващи бизнес дейността си в България, както и за разбирането на българския бизнес за ролята и значението на комуникацията за мотивиране на персонала. Представени са и основните прийоми за поддържане на корпоративния имидж в публичното пространство, които прилагат компаниите в България. Въпросите, свързани с постигането на организационна идентичност на реални организации, са разгледани и в две „изследвания на случаи“ (case study).